Sut i ddod o hyd i ni

Mae Llambed yn Nyffryn Teifi ar gyffordd ffyrd yr A482 ac A485. Rydym tua 1 awr o Abertawe, hanner awr o Gaerfyrddin a 45 munud o Aberteifi ac Aberywstwyth yn y car. Mae parcio am ddim ar y stryd yn Llambed, a meysydd parcio talu ac arddangos ar y Cwmmins, ar Stryd y Farchnad a’r Rookery. Mae nifer cyfnygedig iawn o lefydd parcio ar gyfer deiliaid bathodynau glas anabl ar diroedd y brifysgol.

Mae gwasanaeth bws da i Lambed, sy’n cysylltu gyda Threnau Arriva Cymru yn Aberystwyth a Chaerfyrddin. Ceir amserlenni bws yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch i Traveline Cymru neu ffoniwch 0871 200 22 33. Lleolir campws y brifysgol ar Stryd y Coleg, ac mae arwyddion “Prifysgol/University” yn dangos y ffordd.