Noddwyr

Mae Ffair Fwyd Llambed yn cael ei redeg fel cwmni di-elw i helpu i hyrwyddo’r gorau o fwyd Cymreig a chefnogi’r economi leol . Mae nifer o fusnesau , cymdeithasau ac unigolion yn helpu yr Ŵyl ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth.